Δέκαθλο Sports Story

Η ιστορία του καταστήματος Δέκαθλο στο Κιάτο ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω καθώς είναι η φυσική έδρα των δραστηριοτήτων της οικογένειας Νικολόπουλου στον χώρο των αθλητικών ειδών τα τελευταία 30 χρόνια.

Από το 1989 έως σήμερα με το κατάστημα Δέκαθλο Sports στο Κιάτο Κορινθίας, αργότερα με το Puma Store στην Κόρινθο και την μετεξέλιξή του στο Δέκαθλο Sports Κόρινθος, η οικογένεια δραστηριοποιείται στον χώρο των αθλητικών ειδών σχεδόν 30 χρόνια.

Το #blending της γνώσης των αθλητικών ειδών με το #lifestyle έρχεται το 2016 όπου πάλι στο Κιάτο και πάλι, όπου δημιουργεί και αναδεικνύει ένα χαρακτηριστικό κατάστημα αθλητικών ειδών με ειδίκευση στο #sports #lifestyle, το Lap Store.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η λέξη Δέκαθλο στην Ελληνική Εμπορική Επικράτεια αθλητικών ειδών συνδέεται άρρηκτα με τις παραπάνω δραστηριότητες και όπως αυτές επιβεβαιώνονται από την κατοχύρωση του ονόματος ως Trademark.

Φορολογικά στοιχεία:

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α.Φ.Μ.: 110547643 / Δ.Ο.Υ.: ΚΟΡΙΝΘΟΥ